Yogarum  - yoga i tradition av T Krishnamacharya -

Om Yogarum

               Pernilla Ekedahl är 
               certifierad yogalärare
       

Yogarum startades för att få möjlighet att sprida den visdom som finns samlad i yogans filosofi till andra människor. Detta görs genom att erbjuda olika undervisningsformer, dels vid veckovisa kurser, helgkurser och seminarium, eller hos företag som friskvård till anställda. Därutöver kan Yogarum erbjuda privatkonsultationer som resulterar i ett personligt program för det egna utövandet av yoga, se vidare under fliken Kurser & Övrigt utbud.

Grundare av Yogarum är Pernilla Ekedahl. Hon är även huvudlärare för yogaundervisningen hos Yogarum. Pernilla har genomgått en treårig utbildning till yogalärare och är internationellt certifierad.

Yogalärarutbildningen hölls av Yogaskolan.se genom Hanna Staaff och Karina Freij. Yogaskolan har verksamhet främst i Östersund, Karlstad och Stockholm, men även i andra delar av världen. Karina är också Pernillas mentor.

Yogarum undervisar yoga i tradition av T Krishnamacharya, såsom den vidarförmedlas av TKV  Desikachar. Det betyder att vi följer den linje som T Krishnamacharya representerade, vilket innebär att alla praktiska aspekter av yoga, d v s asana (fysiska övningar), pranayama (andningsövningar), dhyanam (meditation) samt yogans filosofi undervisas. Det betyder också att i all undervisning, såväl i grupp som i privatlektioner, anpassas yogan så långt det är möjligt till den enskilda individen.

T Krishnamacharya har haft störst inflytande inom yoga i modern tid. Han var en pionjär när det gällde att göra yogan tillgänglig för allmänheten. Han är således grunden till att yoga spridts till miljontals människor. Några av hans elever, såsom Pattahbi Jois, Indra Devi, B.K.S. Iyengar, samt den egna sonen TKV Desikachar har rönt stor uppskattning världen över. 

Mer information om yoga och T Krishmanacharya finns även på KYM's hemsida.

En viktig del av yogalärarutbildnigen är det egna utövandet som sker i nära samråd med en mentor. Pernilla har regelbundet utövat och undervisat yoga under många år och vidareutbildas kontinuerligt av sin mentor och andra kurser.