Yogarum  - yoga i tradition av T Krishnamacharya -

Om Yoga

Begin where you are, how you are, and whatever happens happens.

The Heart of Yoga,
TKV Desikachar

Yoga handlar om sinnet, om att bli närvarande i stunden. Yoga handlar om den egna inre upplevelsen, bort ifrån prestationen. Yoga är att länka kropp, andning och sinne.

Yoga är en samling verktyg som kan användas för att öka det egna välbefinnandet.

Yoga kan användas till att förbättra sin kroppskännedom och relationen till sin egen andning. Detta kan slutligen leda till förenklad relation till sig själv och omvärlden.

En lugn och mjuk andning lugnar kroppen och sinnet. Den lugna andningen ihop med olika kroppsställningar ökar styrkan och smidigheten i kroppen samtidigt som det renar de inre organen. Det hjälper också till att öka syresättningen av blodet. Andningen höjer energin samtidigt som den stimulerar stillheten. Genom att bli medveten om andningen och arbeta med den förbättras det allmänna hälsotillståndet. Detta kan ge yogautövaren större kreativitet och konstruktivitet i det dagliga livet.

För den som så önskar kan ens yogautövande vara mer än en skonsam träning för kroppen, där förslitningsskador och stressproblematik förebyggs. Yogan syftar nämligen till att öka kroppskännedom och självinsikt, om att rensa sinnet så att det blir klart och ofärgat så att man kan uppleva sig själv och sin omgivning med större klarhet. Yogan kan dessutom vara ett stöd vid tillfrisknande från sjukdom och skador.

Yogan kommer ursprungligen från Indien och har varit en lära som följts under flera tusen års tid.

Var och en utövar yoga på det sätt som den behöver. Därför är yoga för alla. Inga förkunskaper krävs, du kommer som du är, där du är.

Traditionellt sett har yoga undervisats från en lärare till en elev, detta är grunden till att yoga är personligt. Yoga ska alltså alltid anpassas till den enskilda människan och detta gäller även under grupplektioner. Det är alla aspekter av yogan som ska anpassas efter de förutsättningar som råder för den elev som står framför läraren.

Yogarum undervisar yoga i tradition av T Krishnamacharya. Detta innebär att vi följer den linje som T Krishnamacharya representerade. Han har haft störst inflytande inom yoga i modern tid. Han var en pionjär när det gällde att göra yogan tillgänglig för allmänheten. Han menade att yoga är det största som Indien har att erbjuda resten av världen. Några av hans elever, såsom Pattahbi Jois, Indra Devi, B.K.S. Iyengar, samt den egna sonen TKV Desikachar har rönt stor uppskattning världen över. 

T Krishnamacharya är således grunden till att yoga spridts till miljontals människor världen över. Mer information om yoga och T Krishmanacharya finns på KYM's hemsida och information om paraplyorganisationen som organiserar yogalärarelärare och yogaterapeuter enligt traditionen finns på  KHYF's hemsida.